Опір матеріалів і теорія споруд, 2012, номер 90
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ВИЗНАЧЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЛОПАТКИ ГАЗОВОЇ ТУРБІНИ З НАПІВЕЛІПТИЧНОЮ ТРІЩИНОЮ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Криль, Д.В. Богдан
ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯНЬ ТИПУ ТИМОШЕНКА В ГАМІЛЬТОНОВІЙ ФОРМІ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ ПЕРІОДИЧНО-НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТИН Анотація [+]
М.О. Шульга, О.М. Тробюк
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВ‘ЯЗКУ ЗА ПАРАМЕТРОМ ДО АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.С. Погорелова, О.С. Погорелова, Т.Г. Постнікова,
КОЛИВАННЯ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПРИЄДНАНИМИ МАСАМИ Анотація [+]
А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух, О.О. Яковенко
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДВОХ З’ЄДНАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Анотація [+]
О.А. Киричук, О.В. Кузько, О.О. Лук’янченко
РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ КРУГОВИХ ТА ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Криль, С.В. Мицюк
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ ЦЕГЛЯНОЇ ДИМОВОЇ ТРУБИ Анотація [+]
О.О. Лук’янченко, O.M. Рудинок, Г.Р. Ашмаріна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ СТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ І ПОВЗУЧОСТІ З УРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ Анотація [+]
О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк Б.І. Сизевич
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПОЯВИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗОН РУЙНУВАННЯ КРУГОВИХ НЕОДНОРІДНИХ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНИХ ТІЛ Анотація [+]
О.І. Гуляр, П.П. Лізунов, І.І. Солодей
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ФОРМИ Анотація [+]
О.В. Костіна
КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ КОНТРОЛІ РІВНЯ ЗНАНЬ З БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Анотація [+]
Г.М. Іванченко, О.В. Шишов
ДВОВИМІРНИЙ НДС ПРУЖНОГО МАСИВУ З ДВОМА ОТВОРАМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, А.А. Козак, О.С. Черненко
БАЗОВІ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНІ МОДЕЛІ НМСЕ ДЛЯ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ Анотація [+]
І.І. Солодей
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ НА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ПРИ ДІЇ ТИСКУ Анотація [+]
М.О. Соловей, О.П. Кривенко, О.Б. Калашніков
АНАЛІЗ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ПІЛОНА ІНФОРМАЦІЙНОГО НОСІЯ ПРИ ДІЇ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація [+]
О.В. Геращенко
АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ В ЕЛЕМЕНТАХ ПРОСТОРОВИХ СХЕМ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ З’ЄДНАННЯ Анотація [+]
П.П. Чеверда, Г.М. Іванченко, М.Г. Кушніренко, А.М. Козовенко