Опір матеріалів і теорія споруд, 2009, номер 84
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ НА РЕСУРС ХВОСТОВИКА ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ Анотація [+]
Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Андрієвський В.П.
ПОБУДОВА РЕДУКОВАНОЇ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ЧИСТОМУ ЗГИНІ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАМЕТРА ПОШКОДЖУВАНОСТІ ПРИ БАГАТОЦИКЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
Пискунов С.О., Гуляр О.І., Мицюк С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД ДІЄЮ РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація [+]
Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю.
ПРЕЦЕСІЙНІ КОЛИВАННЯ ТОНКИХ КРУГОВИХ ПЛАСТИН ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Анотація [+]
Гром А.А., Лізунов П.П.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ТРІЩИНОЮ В ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Анотація [+]
Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І.
ПОБУДОВА СПІВВІДНОШЕНЬ МСЕ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОГО СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація [+]
Легостаєв А.Д., Гречух Н.А.
ВПЛИВ ПАРАМЕТРА ЗОВНІШНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИНАМІЧНУ ПОВЕДІНКУ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ З УДАРОМ О М’ЯКИЙ ОБМЕЖНИК Анотація [+]
Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЛІНІЙНО-ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Анотація [+]
Соловей М.О., Кривенко О.П., Калашніков О.Б., Тамілко О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЇЇ СТІЙКОСТІ ПРИ ДІЇ КОМБІНОВАНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Гаран І.Г.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ J–ІНТЕГРАЛА В ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДА СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
Шкриль О.О.
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МЕХАНІКИ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО СТРИЖНЯ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ Анотація [+]
Хромов І.В.
ПРО КОЛИВАННЯ ПРУЖНИХ ШАРІВ З ВИКРИВЛЕНИМИ ГРАНИЦЯМИ Анотація [+]
Шульга М.О., Григор’єва Л.О.
ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ТОВСТОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
Чибіряков В.К., Жупаненко І.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ СТАЛЕВОЇ РАМИ Анотація [+]
Першаков В.М., Яковенко О.О.
РОЗРАХУНОК ОДИНИЧНОЇ ПАЛІ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖОРСТКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВИ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Шельменко А.М.
РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ В ОСНОВІ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ Анотація [+]
Цимбал С.Й., М. Шахмохаммаді
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОН ЗГУЩЕННЯ ОБЛАСТЕЙ НЕСТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
Гончаренко М.В.