Опір матеріалів і теорія споруд, 2011, номер 88
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ЗАДАЧАХ ЗМІШАНОГО РУЙНУВАННЯ НА БАЗІ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І.
МОДИФІКОВАНИЙ ВАРІАНТ МЕТОДА РЕАКЦІЙ В ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ Анотація [+]
Гуляр О.І., Сахаров О.С., Шкриль О.О., Максим'юк Ю.В.
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РЕАКЦІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ J-ІНТЕГРАЛА В ЗАДАЧАХ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ Анотація [+]
Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Богдан Д.В.
МЕТОД ПРЯМИХ У ПРОСТОРОВІЙ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ Анотація [+]
Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т.
КОЛИВАННЯ КРУЖЛЯННЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН Анотація [+]
Гайдайчук В.В. Борщ О.І.
СТІЙКІСТЬ КОЛИВАНЬ ЛОПАТЕЙ РОТОРІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ПРИ СКЛАДНОМУ ОБЕРТАННІ Анотація [+]
Гуляєв В.І., Гловач Л.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ ЗА ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ ПРИ ПОБУДОВІ КРИВИХ НАВАНТАЖЕННЯ Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
АНАЛІЗ ПРИБЛИЗНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА СКЛАДНИЙ ОПІР Анотація [+]
Кліменко В.З.
ЗБІЖНІСТЬ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ВАРІАНТІВ МЕТОДУ ЗБУРЕННЯ ФОРМИ ГРАНИЦІ В ПРОСТОРОВИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ, ОБМЕЖЕНИХ НЕКАНОНІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ Анотація [+]
Чорнописький Д.Г.
МЕТОДИКА ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИПЛОСКИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ КОЛИВАНЬ МАСИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
Ворона Ю.В.,. Козак А.А, Черненко О.С.
ВПЛИВ ДІЇ СЕЙСМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПАЛЬОВОГО РОСТВЕРКУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Анотація [+]
Чеверда П.П., Геращенко О.В.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ КРУГЛИХ ДИСКІВ НА НЕСТАЦІОНАРНІ ВПЛИВИ Анотація [+]
Жупаненко І.В.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ, НАВАНТАЖЕНИХ ЗМІННИМ ПО ДОВЖИНІ ТИСКОМ Анотація [+]
Гревцев О.К.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА В КРИВОЛІНІЙНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Пікуль А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ У ВУЗЛІ ОПИРАННЯ НА КОЛОНУ Анотація [+]
Войтенко П.В.
ВПЛИВ РЕБЕР НА ЧАСТОТИ І ФОРМИ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
Яковенко О.О.
ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ТРІЩИН НА ОСНОВІ ЗМІШАНОЇ СХЕМИ МЕТОДА СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
Кобельський С.В.