Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 94
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛОКАЛЬНОГО ИМПУЛЬСА ТОКА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ Анотація [+]
Лобанов Л.М., Пивторак В.А., Савицкий В.В., Пащин Н.А.
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ НАРАЩИВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ Анотація [+]
Перельмутер А.В.
О РАЗВИТИИ КОРРЕКТНЫХ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ МНОГОУРОВНЕВОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ Анотація [+]
Акимов П.А., Мозгалева М.Л., М. Аслами, Негрозов О.А.
ANALYSIS OF ULTIMATE LIMIT LOAD OF SPHERICAL SHELLS APPLYING VON MISES YIELD CRITERION Анотація [+]
Ulitinas Т., Kalanta S., Blaževičius G., Atkočiūnas J.
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ НА ОПІР РУЙНУВАННЮ ЕЛЕМЕНТОВ ОБЛАДНАННЯ АЕС Анотація [+]
Харченко В.В., Чирков О.Ю., Кобельський С.В., Кравченко В.І.
ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЙ ЗСУВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ ТА АКТУАТОРІВ ПРИ АКТИВНОМУ ДЕМПФУВАННІ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ НЕПРУЖНИХ ПЛАСТИН І ОБОЛОНОК Анотація [+]
Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Карнаухова Т.В.
APPLIED PROBLEMS OF DYNAMICS OF PIPELINES, CONVEYING LIQUID Анотація [+]
Limarchenko O.S., Limarchenko V.O., Majid M., Timokhin A.P.
МОМЕНТНА СХЕМА МСЕ ДЛЯ КРУГОВОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація [+]
Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Романцова К.С.
EFFECTIVENESS OF SEMI-ANALYTICAL FINITE ELEMENT METHOD IN THE NUMERIC ANALYSIS OF DEFORMATION OF NON-HOMOGENEOUS 3D CONSTRUCTIONS SUBJECT TO INITIAL DEVIATION OF FORM Анотація [+]
Solodei I.I., Vabishchevych M.O., Sіzevych B.I., Chepurna O.O.
STABILITY OF CYLINDRICAL ANISOTROPIC SHELLS UNDER AXIAL PRESSURE IN THREE-DIMENSIONAL STATEMENT Анотація [+]
Semenuk M.P., Trach V.M., Podvornyi A.V.
КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ КОЛИВАНЬ КРУЖЛЯННЯ КОЛОН ГЛИБОКОГО БУРІННЯ Анотація [+]
Гуляєв В.І., Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В.
О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕШАТЕЛЯХ В КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА МНОГОЯДЕРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ С ОБЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ Анотація [+]
Фиалко С.Ю.
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ АНІЗОТРОПНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК, СХИЛЬНИХ ДО ЛОКАЛЬНОГО ВПЛИВУ Анотація [+]
Марчук О.В., Рассказов О.О., Гнєдаш С.В., Левківський С.А.
САМОУПРОЧНЯЮЩИЕСЯ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ Анотація [+]
Алявдин П.В.
АДАПТИВНЫЕ КЭ-МОДЕЛИ В ОСНОВЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ Анотація [+]
Белостоцкий А.М., Каличава Д.К., Островский К.И., Новиков П.И.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ МАТЕРІАЛУ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ Анотація [+]
Львов Г.І., Окороков В.О.
ОЦІНКА МІНІМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РОСТУ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ ПІСЛЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ РОЗТЯГУВАННЯМ- СТИСКОМ З УРАХУВАННЯМ АСИ Анотація [+]
Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Фостик В.Б.
РОЗРАХУНКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
Максим’юк Ю.В.
До 50-річчя науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» Анотація [+]
Від редколегії.