Опір матеріалів і теорія споруд, 2017, номер 98
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ПРОГНОЗУВАННЯ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ В СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІЙ МОДЕЛІ ОБОЛОНКИ НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.П. Кривенко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.В. Шишов
ВИЗНАЧЕННЯ G-IНТЕГРАЛА НА ОСНОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ІНВАРІАНТНИХ ОБ’ЄМНИХ ІНТЕГРАЛІВ МЕТОДОМ РЕАКЦІЙ Анотація [+]
О.О. Шкриль
ОПІР МАТЕРІАЛІВ В РОЗРАХУНКАХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
В.З. Кліменко
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ШАРУВАТОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ Анотація [+]
В.В. Гайдайчук, В.В. Мозговий, Ю.О. Заєць, Л.В. Шевчук
АНАЛІЗ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ОБОЛОНОК НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕДУКОВАНОЇ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ Анотація [+]
О.П. Кривенко, А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух
ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ АРМОВАНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗІ СКЛОПЛАСТИКУ Анотація [+]
В.О. Бараненко , Д.Л. Волчок
НАПРУЖЕНИЙ СТАН ТОВСТИХ НЕКАНОНІЧНИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ, БЛИЗЬКИХ ДО СФЕРИЧНИХ, ПІД ДІЄЮ ПОВЕРХНЕВИХ СИЛ Анотація [+]
В.М. Неміш, Д.Г. Чорнописький
RESEARCH INFRASTRUCTURES IN CONTEMPORARY EUROPEAN SCIENCE Анотація [+]
Погорелова О.С., Постнікова Т.Г., Геращенко О.В.
ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЦИЛІНДРАХ АБО ДИСКАХ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ Анотація [+]
О.К. Гревцев, Н.Ю. Селіванова
ВАРІАЦІЙНО-СПЛАЙНОВИЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТІЛ Анотація [+]
О.І. Безверхий, Л.О. Григор’єва
СТОХАСТИЧНА СТІЙКІСТЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ПАРАБОЛОЇДА Анотація [+]
Ю.В. Ворона, О.О. Лук’янченко , О.В. Костіна
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЗВАРНОГО РОТОРУ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ МСЕ Анотація [+]
С.О. Пискунов, О.І. Гуляр, Ю.В. Максимюк, С.В. Мицюк, Б.І. Сизевич