Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 96
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
Table of contents
ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ПРИ ДІЇ СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація [+]
М.Г. Мар’єнков, Д.В. Богдан, В.О. Сахаров
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.В. Шишов
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОЛОНОК ВІД ДІЇ НЕСТАЦІЩНАРНИХ ДИНАМІЧНТИХ ВПЛИВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЛУКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація [+]
В.К. Чибіряков, А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух, О.О. Яковенко
ВПЛИВ НАГРІВУ НА СТІЙКІСТЬ І ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ СФЕРИЧНОЇ ПАНЕЛІ ПРИ ЗМІНІ УМОВ КОМБІНОВАНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ КОНТУРУ Анотація [+]
О.П. Кривенко
METHOD OF COMPENSATING LOADS FOR SHALLOW SHELLS. VIBRATION AND STABILITY PROBLEMS Анотація [+]
Tran Duc Chinh
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, І.Д. Кара
ПОШУК МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ КРУГОВОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ СТИСНУТОЇ ОБОЛОНКИ В УМОВАХ СТІЙКОСТІ ТА МІЦНОСТІ ПРИ СТОХАСТИЧНИХ ДАНИХ Анотація [+]
В.О. Бараненко, Д.Л. Волчок
НЕЛІНІЙНА СТІЙКІСТЬ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК З ПОЧАТКОВИМИ НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ ФОРМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна, О.В. Геращенко
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФРАГМЕНТУ ГРУНТОВОГО СКЛЕПІННЯ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ З ПІДСИЛЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЦЕРКВИ РІЗДВА ХРИСТОВА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ Анотація [+]
М.О. Вабіщевич
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДВОШАРОВОЇ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ПІДКРІПЛЕНОЇ РЕБРАМИ Анотація [+]
П.П. Чеверда
РОЗВИТОК НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ Анотація [+]
О.О. Шкриль
ВРАХУВАННЯ СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОКРІВЛЮ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ Анотація [+]
П.О. Іваненко
РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ ЗМАГАНЬ «ФОРМУЛА СТУДЕНТ SAE» В УКРАЇНІ Анотація [+]
О.Ф. Дащенко, О.М. Лимаренко, В.В. Хамрай
СКІНЧЕНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВІСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ Анотація [+]
Ю.В. Максим’юк
ОГЛЯД МЕТОДІВ СЕЙСМОЗАХИСТУ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У КОНСТРУКЦІЯХ Анотація [+]
Г.М. Іванченко, М.В. Гончаренко