Опір матеріалів і теорія споруд, 2010, номер 85
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
НЕОДНОРІДНИЙ ПРИЗМАТИЧНИЙ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗІ ЗМІННОЮ ПЛОЩЕЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ КОМПОНЕНТІВ МЕТРИЧНОГО ТЕНЗОРУ Анотація [+]
Баженов В.А., Шкриль О. О., Пискунов С.О., Богдан Д.В.
ПОБУДОВА ПОВЕРХНІ КРИТИЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ ОСЬОВОГО ТА БІЧНОГО СТИСНЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ З НЕРЕГУЛЯРНИМИ НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Лук'янченко О.О., Костіна О.В., Шах В.В.
ВПЛИВ УРАХУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ НА ВЕЛИЧИНУ РОЗРАХУНКОВОГО РЕСУРСУ ХВОСТОВИКА ЛОПАТКИ ГТУ Анотація [+]
Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Андрієвський В.П., Гуляр О.І.
ВИКОРИСТАННЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДА СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАДАЧАХ ПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю.
СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ВИБРОУДАРНЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ ТИПОВ Анотація [+]
Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ПРО РУХОМІСТЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В КРИВОЛІНІЙНІЙ СВЕРДЛОВИНІ ЗІ СПІРАЛЬНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ Анотація [+]
Гайдайчук В.В, Худолій С.М., Андрусенко О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗМІННОЇ ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ З ПОЧАТКОВОЮ ТРІЩИНОЮ Анотація [+]
Пискунов С.О., Мицюк С.В.
ГРАНИЧНО-ЕЛЕМЕНТНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ДЕФОРМУВАННЯ МАСИВІВ З ТРІЩИНАМИ Анотація [+]
Ворона Ю.В., Геращенко О.В., Русанова О.С.
ЧАСТОТИ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТОВСТОЇ ШАРНІРНО- ОПЕРТОЇ ПЛАСТИНИ Анотація [+]
Жупаненко І.В., Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т.
АНАЛІЗ ЗБІЖНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧІ ЗГИНУ ПРУЖНОЇ ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УЧБОВОМУ КОМПЛЕКСІ Анотація [+]
Соловей М.О., Кривенко О.П., Дубина О.С.
УЗАГАЛЬНЕНІ КООРДИНАТИ РЕДУКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ Анотація [+]
Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРОНТІВ РОЗРИВНИХ ХВИЛЬ В ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗМІННОЇ ЩІЛЬНОСТІ Анотація [+]
Іванченко Г.М.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЛОПАТЕЙ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК Анотація [+]
Гловач Л.В., Носенко В.П.
ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ПРИ ПЕРІОДИЧНО НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПАРАМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
Гончаренко М.В.