Опір матеріалів і теорія споруд, 2018, номер 100
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
INVARIANT TORUS BREAK-DOWN IN VIBROIMPACT SYSTEM – ROUTE TO CRISIS ? Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
NONLINEAR FEM ANALYSIS OF CEMENT COLUMN CONFIGURATION IN THE FOUNDATION IMPROVED BY DEEP MIXING METHOD Анотація [+]
Нгуен Нгок Тханг, Нгуен Анх Туан
DEFINITION OF THE FAILURE REGION OF THE OIL TANK WITH WALL IMPERFECTIONS IN COMBINED LOADING Анотація [+]
Баженов В.А., Лукьянченко О.А., Костина Е.В.
ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ СКЛА НА ОСНОВІ ЛІНІЙНО-ПРУЖНОЇ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ Анотація [+]
Демчина Б.Г., Осадчук Т.Ю.
ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖНИХ МАСИВІВ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОГО ХАРАКТЕРУ КОНСТАНТ МАТЕРІАЛУ Анотація [+]
Ворона Ю. В., Кара І. Д., Щербий В. I.
НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОПТИМАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Бараненко В.О., Волчок Д.Л.
НАПРУЖЕНИЙ СТАН КЛЕЙОВОГО З’ЄДНАННЯ З ПОЗДОВЖНІМ ДЕФЕКТОМ Анотація [+]
Курєннов С.С.
НЕЛІНІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТОПОЛОГІЇ ПРОСТОРОВИХ СТЕРЖНЕВИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Єгоров Є.А., Кучеренко О.Є.
ЗМІШАНИЙ ВАРІАЦІЙНИЙ ФУНКЦІОНАЛ В ЗАДАЧАХ ПОВЗУЧОСТІ ТА ПОШКОДЖУВАНОСТІ СТЕРЖНІВ ПРИ ЗГИНІ Анотація [+]
Савін О.Б., Соболь В.М.
DESIGN SOLUTIONS OF OPTIMAL SYSTEMS UNDER ACTION OF DEAD AND LIVE MOBILE LOAD Анотація [+]
Ю.П. Кітов, М.А. Веревічева, Г.Л. Ватуля, С.В. Дериземля
BUCKLING OF THE STEEL FRAMES WITH THE I-SHAPED CROSS-SECTION COLUMNS OF VARIABLE WEB HEIGHT Анотація [+]
Білик С.І., Білик А.С., Нілова Т.О., Шпинда В.З., Цюпин Є.І
ПРО ОДИН АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ НЕКАНОНІЧНОЇ ФОРМИ Анотація [+]
Краснєєва А.О.
Some aspects of modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete Анотація [+]
Barabash М.
ТЕСТУВАННЯ ЗБІЖНОСТІ МСЕ НА ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОСТОРОВОГО КРИВОЛІНІЙНОГО СЕ Анотація [+]
Іванченко Г.М., Пікуль А.В.
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК Анотація [+]
Гапонова Л.В., Калмиков О.О., Гребенчук С.С.
ПРО ОДИН ВАРІАНТ ОДНОВИМІРНИХ РОЗРАХУНКОВИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НДС НЕТОНКИХ ПЛАСТИН ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Анотація [+]
Шорін О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ТІЛ З УРАХУВАННЯМ ФОРМОЗМІНЕННЯ Анотація [+]
Максим’юк Ю.В.