Опір матеріалів і теорія споруд, 2022, номер 109
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ASSESSMENT OF ROBUSTNESS OF HINGED-BAR SYSTEMS Анотація [+]
Перельмутер А. В.
Dynamics of primary structure coupled with single-sided vibro-impact nonlinear energy sink Анотація [+]
Лізунов П.П., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
Дослідження достовірності та ефективності використання моделей зміцнюваного ґрунту в рамках метода скінченних елементів Анотація [+]
Солодей І.І., Затилюк Г.А.
Theoretical modelling of the effect of thermal delamination of an asphalt concrete pavement from a rigid foundation of a road or bridge Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Шлюнь Н.В., Шевчук Л.В., Білобрицька О.І.
Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні Анотація [+]
Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П.
. Власні коливання обтічників ракетоносіїв конічної форми Анотація [+]
Кривенко О.П., Лізунов П.П.
Searching for a compromise solution in cross-section size optimization problems of cold-formed steel structural members Анотація [+]
Юрченко В.В., Пелешко І.Д.
. Складання розрахункових поєднань впливів у відповідності до EN 1990 Анотація [+]
Перельмутер А. В.
Аналіз алгоритмів розв’язання геометрично нелінійних задач механіки в схемі напіваналітичного методу скінченних елементів Анотація [+]
Солодей І.І., Козуб Ю.Г., Стригун Р.Л., Шовківська В.В.
Порівняльний аналіз результатів розрахунку рамного вузла у програмному засобі IDEA STATICA СONNECTION та за методиками нормативних документів Анотація [+]
Пискунов С.О., Мицюк С.В., Андрієвський В.П., Мицюк Д.В.
Нелінійний динамічний аналіз оболонки резервуара зі змодельованими недосконалостями форми Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Геращенко О.В., Палій О.М.
Features of standard time formation to implement construction processes: a case study Анотація [+]
Тонкачеєв Г.М., Руднєва I.М., Тонкачеєв В.Г., Прядко Ю.М.
Study of non-metallic reinforcement influence on the characteristics of cement concrete beam samples properties Анотація [+]
Гамеляк І.П., Кулак В.В., Цибульський В.М., Харченко А.М.
Методика розрахунків та обґрунтування вимог до інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури від БпЛА типу баражуючий боєприпас Анотація [+]
Коцюруба В.І., Білик А.С., Веретнов А.О., Гайдарли Г.С., Борта Р.М., Тертишний Б.І.
Класифікація і причини виникнення зсувних процесів та методи розрахунку схилів Анотація [+]
Солодей І.І., Петренко Е.Ю. , Павленко В.М.
The Analysis of the Continuous FractureProcess of the Steam-Turbine Rotor with the Local Defect Анотація [+]
Пискунов С.О., Остапенко Р.М., Кара І.Д.
Стійкість пружних стрижнів з початковими недосконалостями сталевих ферм з жорсткими вузлами Анотація [+]
Білик С.І., Білик А.С., Цюпин Є.І.
. Research of the stressed and deformed state of metal stripin the broaching process Анотація [+]
Максим’юк Ю.В., Кузьмінець М.П., Мартинюк І.Ю., Максим’юк О.В.
Engineering method of calculating laminated timber elements reinforced with composite tapes Анотація [+]
Михайловський Д.В., Комар О.А., Комар М.А.
Дослідження динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок еліптичної форми при внутрішньому осесиметричному імпульсному навантаженні Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Котенко К.Е.
. Mathematical model of the impact of 12.7 mm kinetic action ammunition on an armored obstacle with additional armor Анотація [+]
Дачковський В.О., Даценко І.П., Голуб В.А., Сєдов С.Г. , Кондратюк І.В., Павлов Д.П., Мазуренко В.І., Ковальов О.С.
Спрощення розрахункової схеми при визначенні напруженого стану нетонких циліндричних оболонок зі складною формою поперечного перерізу Анотація [+]
Рожок Л.С., Онищенко А.М., Гаркуша М.В., Башкевич І.В.
Priority directions of international airport infrastructure development Анотація [+]
Максим’юк Ю.В., Чулінда Л.І., Корчова Г.Л., Почка К.І.
Drive power minimization of outreach change mechanism of tower crane during steady-state slewing mode Анотація [+]
Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Ловейкін А.В., Ляшко А.П., Почка К.І., Балака М.М.
Specified models in the problems of the deformation of multilayer plates on a rigid foundations Анотація [+]
Гуртовий О.Г., Тинчук С.О., Угрин Л.С.
Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластин Анотація [+]
Кошевий О.П., Левківський Д.В., Чубарев А.Г., Янсонс М.О.
Influence of material functional heterogeneityon non-stationar oscillations of piezoceramic bodies Анотація [+]
Григор’єва Л.О., Янчевський І.В.
Аналіз взаємодії кінцевомірних поверхневих віброджерел з ущільнюваним лінійно-в’язкопружним середовищем Анотація [+]
Човнюк Ю.В., Кравчук В.Т., Приймаченко О.В., Чередніченко П.П.
Визначення стійкості конструкцій польових фортифікаційних споруд закритого типу від ударної хвилі ядерного вибуху Анотація [+]
Косенко В.С., Волощенко О.І., Кушніренко М.Г.
Optimization of manipulator's motion mode on elastic base according to the criteria of the minimum central square value of drive torque Анотація [+]
Ловейкін В.С., Міщук Д.О., Міщук Є.О.
. Monitoring of the elements stability of building constructions by means of example of vertical elastic rod of high flexibility Анотація [+]
Ісаєв О.П., Анненков А.О., Дем’яненко Р.А., Чуланов П.О.
Визначення напружено-деформованого стану багатошарового композиту Анотація [+]
Бельмас І.В., Білоус О.І., Танцура Г.І.
Числове моделювання експерименту випробування групи паль з використанням різних моделей ґрунтової основи Анотація [+]
Носенко В.С., Кашоїда О.О.
Assessment of interaction the new construction object at full load and the surrounding building in the dense urban development conditions Анотація [+]
Прусов Д.Е.
Impact of elasticity of polymer filler of three-layer cylindrical structure of elliptical section on its behavior under internal impulse loading Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Котенко К.Е., Лавінський Д.С.
Calculation of optimal parameters of the foundation for woodworking machines with large dynamic loads Анотація [+]
Озимок Ю.І., Павлюк Р.В., Капраль Ю.Р.
Визначення форми втрати стійкості вантажних вагонів з урахуванням зазору в рейковій колії Анотація [+]
Швець A.О.