Опір матеріалів і теорія споруд, 2012, номер 89
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, С.В. Мицюк
ЗАСТОСУВАННЯ ГАМІЛЬТОНОВОГО ФОРМАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК Анотація [+]
М.О. Шульга
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТОХАСТИЧНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПОЛОГОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
САМОЗБУДЖЕННЯ ХВИЛЬОВИХ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ СКЛАДЕНИХ БУРИЛЬНИХ КОЛОН Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Глушакова О.В.
ЗНИЖЕННЯ ВИМІРНОСТІ РІВНЯНЬ СТАТИКИ ТОВСТОЇ ПЛАСТИНИ ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ УЗАГАЛЬНЕНИМ МЕТОДОМ ПРЯМИХ Анотація [+]
Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Сташук А.А.
МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ КРУЖЛЯННЯ КОЛОН ГЛИБОКОГО БУРІННЯ Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В.
ДЕЯКІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
Легостаєв А.Д., Гречух Н.А.
ДИНАМІКА ДВОХ КІЛЕЦЬ, З’ЄДНАНИХ СТЕРЖНЕВИМ ЕЛЕМЕНТОМ Анотація [+]
Киричук О.А., Лук’янченко О.О.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО І НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ В ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ Анотація [+]
Солодей І.І.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ НА СТІЙКІСТЬ ПОЛОГИХ КВАДРАТНИХ У ПЛАНІ ПАНЕЛЕЙ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЗАКРІПЛЕННІ КОНТУРУ Анотація [+]
Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О.
ВЕКТОРНА АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЇ ПЕРЕМІЩЕНЬ КРИВОЛІНІЙНОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА У ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ КІЛЬЦЯ Анотація [+]
Костіна О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ СТАЛЬНИХ КРОНШТЕЙНІВ Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Геращенко О.В., Завойський А.К., Ашмаріна Г.Р.
АНАЛІЗ ЗМІШАНИХ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТОСОВНО ЗАДАЧ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ Анотація [+]
Кобельський С.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МССЕ) В ЗАДАЧАХ ЗГИНУ ТА З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ Анотація [+]
Гуляр О.І., Пискунов С.О., Солодей І.І., Максим'юк Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ УСТАЛЕНИХ КОЛИВАНЬ ПЛАСТИН З ТРІЩИНАМИ Анотація [+]
Ворона Ю.В., Черненко О.С., Козак А.А.
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПІЇ ПРУЖНОЇ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОЇ ЛІНЗИ НА ЇЇ ФОКУСУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація [+]
Іванченко Г.М.
ВРАХУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ В СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНІЙ МОДЕЛІ НЕОДНОРІДНОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
Соловей М.О., КривенкоО.П., Міщенко О.О., Калашніков О.Б.
РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГВИНТОВИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ СХОДІВ Анотація [+]
Геращенко О.В.