Опір матеріалів і теорія споруд, 2014, номер 93
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
Table of contents
РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЕВОЛЮЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ Анотація [+]
В.А. Баженов, П.П. Лізунов, І.І. Солодей
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.В. Шишов
ПРИЗМАТИЧНИЙ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Шкриль
ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО НДС ПРУЖНИХ МАСИВІВ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, А.А. Козак, О.С. Черненко
КОЛИВАННЯ СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ СИЛОВОМУ ПОЛІ Анотація [+]
П.П. Лізунов
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНИХ ОБОЛОНОК ПРИ УДАРНИХ ТА ІМПУЛЬСНИХ ВПЛИВАХ Анотація [+]
А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ПО ТОВЩИНІ КІЛЬЦЕВОЇ ПЛАСТИНИ ПРИ МЕХАНІЧНОМУ ЗБУРЕННІ Анотація [+]
Л.О. Григор’єва, А.А. Кириченко, Н.О. Бабкова
УДАР КОНІЧНОГО СТРИЖНЯ ОБ ЖОРСТКУ ПЕРЕШКОДУ Анотація [+]
Г.М. Улітін, С.М. Царенко
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ СТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТА ТЕРМО- ПРУЖНОСТІ НА ОСНОВІ МССЕ Анотація [+]
В.П. Андрієвський, Ю.В. Максим’юк
ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ДИСКОВОГО МІКРОЗРАЗКА НА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ 45 Анотація [+]
В.В. Харченко, О.А. Каток, А.Г. Макаєв, І.С. Кондратенко
A METHOD OF DETERMINING THE COORDINATES OF THE STIFFNESS CENTER AND THE STIFFNESS PRINCIPAL AXIS OF THE VIBRATING SYSTEM WITH DAMPING Анотація [+]
Данг Суан Чионг, Чан Дик Тінь
PARAMETRIC RESONANSE IN STATICALLY INDETERMINATE FRAMES Анотація [+]
Ворона Ю.В., Лук’янченко О.О., Костіна О.В.
INFLUENCE OF LOADING IS FROM A ROLLING STOCK ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF MULTI-STOREY BUILDING Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В.
APPLICATION OF PARAMETER CONTINUATION METHOD FOR INVESTIGATION OF VIBROIMPACT SYSTEMS DYNAMIC BEHAVIOUR. PROBLEM STATE. SHORT SURVEY OF WORLD SCIENTIFIC LITERATURE Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
МЕТОД ПРЯМИХ У ЦИЛІНДРИЧНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ Анотація [+]
Д.В. Левківський, М.О. Янсонс
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ДВОВИМІРНИХ ТІЛАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
О.О. Шкриль
ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ПРО ОПІР РУЙНУВАННЮ ПОЛОГО ЦИЛІНДРА З ДЕФЕКТОМ У ВИГЛЯДІ КАВЕРНИ З ТРІЩИНОЮ В ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНІЙ ПОСТАНОВЦІ Анотація [+]
В.В. Харченко, С.М. Банько, С.В. Кобельский, В.І. Кравченко
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ХВИЛЬ У ПОРОПРУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, І.Д. Кара
THE FORMULATION OF NONLINEAR DEFORMATION AND FRACTURE OF HETEROGENEOUS 3D BODIES SUBJECT TO THE EMERGENCE AND SPREAD OF CRACKS UNDER DYNAMIC LOADING Анотація [+]
Солодей І.І., Вабіщевич М.О.